Praktbok om perlene i Ryfylke

Dette er boka om fjordne i Ryfylke, frå Håsteinsfjorden og Kvitsøy i vest til Riskahavet og Lysefjorden i aust, frå Byfjorden i sør til Saudafjorden i nord.

Det er eit stort område med hundrevis av viker, sund, holmer og skjer, og som alle har ei historie det ikkje er så lett å få auge på. Det er dette boka handler om. Med utgangspunkt i dei mange områda som Ryfylke friluftsråd har lagt til rette for at folk flest kan nyte friluftslivet uten å sette for sterke fotavtrykk, presenterer vi ei brei framstilling av stader og folk vi har møtt. Det er blitt ei historiebok om perlene i Ryfylke til glede for både båtfolk og landkrabber.

Boka vil bli ei fin gåvebok og vi vil tilby boka med rabatt ved bestilling av flere.

Utsalsprisen blir kr. 390,- pr. stk.
(Frakt kjem i tillegg)

Ved bestilling av 10 eller fleire eksemplar tilbyr vi 10% rabatt,
ved bestilling av 20 eller fleire eksemplar 20% rabatt,
og ved bestilling av 30 eller fleire eksemplar 30% rabatt.

Bestilling kan leggast inn til hans.olav.sandvoll@ryfri.no eller ann-elene.lund@ryfri.no

wrwrrr