Personvernerklæring

Personvernerklæring

Når du er i kontakt med Ryfylke Friluftsråd blir det ofte gitt personopplysninger. Dette dokumentet forteller hvorfor og hvilke personopplysninger Ryfylke Friluftsråd samler inn, hvordan vi behandler dem og hvilke rettigheter du har knyttet til behandlingen.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Ryfylke Friluftsråd KO ved daglig leder Hans Olav Sandvoll. Kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig er e-post hos@ryfri.no eller telefon 97517795

Du er velkommen til å kontakte oss når som helst angående vår behandling av dine personopplysninger.


Informasjonskapsler/cookies

Informasjonskapsler, ofte kalt «cookies», er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din av nettstedet du besøker. Hensikten kan være å samle data for å forstå bruksmønsteret på siden og forbedre brukeropplevelsen til de besøkende, for eksempel hvor ofte den enkelte er innom, hvilke søkeord som blir brukt, hvilke sider som blir mest besøkt eller hvor lenge besøket varer. Disse opplysningene er avidentifiserte, det vil si at de ikke kan spores tilbake til den enkelte bruker. De fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics for å forbedre brukeropplevelsen av våre hjemmesider. Når du besøker våre nettsider, anses du å gi samtykke til bruk. Analyseinformasjonen kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre du har gitt samtykke til det, enten fordi utleveringen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg eller fordi det foreligger lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

I noen tilfeller samarbeider vi med andre om arrangement. Da kan tilstrekkelig kontaktinformasjon bli gitt til vår partner for at de skal kunne invitere deg. Vi krever at våre samarbeidspartnere behandler dine personopplysninger konfidensielt og kun anvender opplysningene for å utføre oppdraget.

I forbindelse med rapportering oppgir vi personopplysninger til SIVA ( se under avsnitt Rapportering)

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, for å utføre våre tjenester i henhold til avtaler samt å kunne oppfylle registreringskrav for å ivareta lokale og nasjonale statistikker.

Du kan når som helst be oss slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre opplysningene er nødvendige for å kunne levere en tjeneste du fremdeles ønsker å ha tilgang til eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: Dine rettigheter

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte behandlingsansvarlig eller personvernansvarlig i Ryfylke Friluftsråd. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en e-post til behandlingsansvarlig i Ryfylke Friluftsråd: hos@ryfri.no

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: Hvordan kan jeg klage til datatilsynet?

Endringer

Hvis det skjer endringer med tanke på behandling av dine personopplysninger, vil det følgelig også kunne medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Vi vil i så fall gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.

Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes tilgjengelig på vår ryfri.no.