Publikasjoner

Her finner du våre offentlige møtedokumenter, våre egne publikasjoner samt publikasjoner som er styrende eller beskrivende for vår aktivitet.

Samarbeidsavtaler

Møtedokument og protokoll Arbeidsutvalgsmøter 2022

Møtehonorar 2 500,- pr. møte. Arbeidsutvalget skal i følge samarbeidsavtale ha minst 3møter pr. år.

Møtedokument og protokoll Representantskapsmøter 2022

Møtehonorar 2 500,- pr. møte. Representantskapet skal i følge samarbeidsavtale ha minst 2 møter pr. år.

Protokoll Styremøter 2021

Ønsker du innsyn i eldre dokumenter kan du ta kontakt med administrasjonen.

Protokoll Arbeidsutvalgsmøter 2021

Ønsker du innsyn i eldre dokumenter kan du ta kontakt med administrasjonen.

Årsmeldinger

Brosjyrer

Stier å stole på

Stier å stole på

"Stier å stole på" er et resultat av prosjektet ”Friluftsliv - jakten på viktige detaljer”. Prosjektarbeidet er utført av Norges Handikapforbund Agder med støtte fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering i perioden 2010 – 2012. 

Høy Puls

Høy Puls

En håndbok og guide til Ryfylke, med masse turtips og informasjon om masse aktiviteter. 

Inngrep i vassdrag

Inngrep i vassdrag

Ei rettleiing til deg som sit i kommunen og får melding om tiltak i vassdrag, eller oppdagar tiltak som ikkje er omsøkte.

Sikkerhet ved friluftsliv

Sikkerhet ved friluftsliv

Å dra på tur krever planlegging, og det er mye nyttig informasjon i denne brosjyren. 

Hagerømlinger

Hagerømlinger

Informasjonsbrosjyre om framande skadelege artar som truar biologisk mangfald.

Kysten er din

Kysten er din

Regler for fritidsfiske i sjøen.

Mellom himmel og jord

Mellom himmel og jord

Glimt fra Miljøverbdepartementets 40 år (1972-2012)

Dra te sjøs - Universell utforming

Dra te sjøs - Universell utforming

En inspirasjon med ideer og råd for bevegelseshemmede, planleggere og alle som liker å ferdes i skjærgården

Friluftsliv for alle - Universell utforming

Friluftsliv for alle - Universell utforming

Handler om funksjonshemmedes muligheter for å drive friluftsliv og oppleve naturen.

Friluftsliv og universell utforming

Friluftsliv og universell utforming

Presentasjon av fire kommuners tilrettelegging og bruk av friluftsområdet.

Grønn tur for alle - Randaberg - Universell utforming

Grønn tur for alle - Randaberg - Universell utforming

Beskriver seks ulike turområder og stier som egner seg for alle i Randaberg kommune.

Stier å stole på - Universell utforming

Stier å stole på - Universell utforming

Praktiske løsninger og ideer for friluftsområder for universell utforming

Vestkystparken

Vestkystparken