Publikasjoner

Her finner du våre offentlige møtedokumenter, våre egne publikasjoner samt publikasjoner som er styrende eller beskrivende for vår aktivitet.

Samarbeidsavtaler

Møtedokument og protokoll Arbeidsutvalgsmøter 2024

Møtedokoment og protokoll Arbeidsutvalgsmøter 2023

Møtedokument og protokoll Arbeidsutvalgsmøter 2022

Møtehonorar 2 500,- pr. møte. Arbeidsutvalget skal i følge samarbeidsavtale ha minst 3møter pr. år.

Møtedokument og protokoll Representantskapsmøter 2022

Møtehonorar 2 500,- pr. møte. Representantskapet skal i følge samarbeidsavtale ha minst 2 møter pr. år.

Protokoll Styremøter 2021

Ønsker du innsyn i eldre dokumenter kan du ta kontakt med administrasjonen.

Protokoll Arbeidsutvalgsmøter 2021

Ønsker du innsyn i eldre dokumenter kan du ta kontakt med administrasjonen.

Årsmeldinger

Brosjyrer

Stier å stole på

Stier å stole på

"Stier å stole på" er et resultat av prosjektet ”Friluftsliv - jakten på viktige detaljer”. Prosjektarbeidet er utført av Norges Handikapforbund Agder med støtte fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering i perioden 2010 – 2012. 

Høy Puls

Høy Puls

En håndbok og guide til Ryfylke, med masse turtips og informasjon om masse aktiviteter. 

Inngrep i vassdrag

Inngrep i vassdrag

Ei rettleiing til deg som sit i kommunen og får melding om tiltak i vassdrag, eller oppdagar tiltak som ikkje er omsøkte.

Sikkerhet ved friluftsliv

Sikkerhet ved friluftsliv

Å dra på tur krever planlegging, og det er mye nyttig informasjon i denne brosjyren. 

Hagerømlinger

Hagerømlinger

Informasjonsbrosjyre om framande skadelege artar som truar biologisk mangfald.

Kysten er din

Kysten er din

Regler for fritidsfiske i sjøen.

Mellom himmel og jord

Mellom himmel og jord

Glimt fra Miljøverbdepartementets 40 år (1972-2012)

Dra te sjøs - Universell utforming

Dra te sjøs - Universell utforming

En inspirasjon med ideer og råd for bevegelseshemmede, planleggere og alle som liker å ferdes i skjærgården

Friluftsliv for alle - Universell utforming

Friluftsliv for alle - Universell utforming

Handler om funksjonshemmedes muligheter for å drive friluftsliv og oppleve naturen.

Friluftsliv og universell utforming

Friluftsliv og universell utforming

Presentasjon av fire kommuners tilrettelegging og bruk av friluftsområdet.

Grønn tur for alle - Randaberg - Universell utforming

Grønn tur for alle - Randaberg - Universell utforming

Beskriver seks ulike turområder og stier som egner seg for alle i Randaberg kommune.

Stier å stole på - Universell utforming

Stier å stole på - Universell utforming

Praktiske løsninger og ideer for friluftsområder for universell utforming

Vestkystparken

Vestkystparken