Brosjyrer

Høy Puls
Høy Puls

En håndbok og guide til Ryfylke, med masse turtips og informasjon om masse aktiviteter. 

LAST NED PDF

Inngrep i vassdrag
Inngrep i vassdrag

Ei rettleiing til deg som sit i kommunen og får melding om tiltak i vassdrag, eller oppdagar tiltak som ikkje er omsøkte.

LAST NED PDF

Sikkerhet ved friluftsliv
Sikkerhet ved friluftsliv

Å dra på tur krever planlegging, og det er mye nyttig informasjon i denne brosjyren. 

LAST NED PDF

Hagerømlinger
Hagerømlinger

Informasjonsbrosjyre om framande skadelege artar som truar biologisk mangfald.

LAST NED PDF

Kysten er din
Kysten er din

Regler for fritidsfiske i sjøen.

LAST NED PDF

Mellom himmel og jord
Mellom himmel og jord

Glimt fra Miljøverbdepartementets 40 år (1972-2012)

LAST NED PDF

Dra te sjøs - Universell utforming
Dra te sjøs - Universell utforming

En inspirasjon med ideer og råd for bevegelseshemmede, planleggere og alle som liker å ferdes i skjærgården

LAST NED PDF

Friluftsliv for alle - Universell utforming
Friluftsliv for alle - Universell utforming

Handler om funksjonshemmedes muligheter for å drive friluftsliv og oppleve naturen.

LAST NED PDF

Friluftsliv og universell utforming
Friluftsliv og universell utforming

Presentasjon av fire kommuners tilrettelegging og bruk av friluftsområdet.

LAST NED PDF

Grønn tur for alle - Randaberg - Universell utforming
Grønn tur for alle - Randaberg - Universell utforming

Beskriver seks ulike turområder og stier som egner seg for alle i Randaberg kommune.

LAST NED PDF

Stier å stole på - Universell utforming
Stier å stole på - Universell utforming

Praktiske løsninger og ideer for friluftsområder for universell utforming

LAST NED PDF