Våre båter

Helårlig drift og tilrettelegging krever godt mannskap og utstyr

Selv om Ryfylkefjordene betegnes som innaskjærs, er det ingen tvil om at det kan være bølgehøyder som kan utfordre selv den beste båt. Ryfylke Friluftsråd har i dag disse to båtene i drift.

M/B RY-FRI

Ry-Fri er “arbeidshesten” som brukes til alt fra renovasjon til tilretteleggingstiltak. Båten er en 15 meter lang og seks meter bred katamaran. Den er utstyrt med en 11 tonnmeter kran og har to motorer som yter 1000 hk tilsammen. Servicefarten ligger rundt 22 knop.

M/B RY-FANT 3

Ry-Fant er av typen "Arronet 35 work suprise" Båten er utstyrt med utenbordsmotor, Yamaha 425 hk. Toppfart er 42 knop, servicefart ligger fra 33 til 36 knop alt etter værforhold. Båten brukes til lettere drifts-, tilsyns-, tilretteleggings- og oppsynsoppgaver.