Friluftslivets bærekraftsplakat

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Friluftslivets bærekraftsplakat er utarbeidet av Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund.

Friluftslivet ønsker å bidra aktivt til å oppfylle disse målene.