Om oss

Ryfylke Friluftsråd har 6 fast ansatte fordelt på 6 årsverk. Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan, bestående av 9 kommuner i Ryfylke og på Nord-Jæren. Sola kommune er endelig tilbake som medlem i Ryfylke Friluftsråd, etter mange års fravær. Private bedrifter og interesseorganisasjoner har anledning til å kjøpe støttemedlemskap. Friluftsrådets oppgave er å sikre, tilrettelegge og drifte områder for friluftsliv av forskjellige slag til allmenn bruk. I tillegg skal Friluftsrådet arbeide for å skape større forståelse for friluftslivsområdenes betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftsliv. Ryfylke Friluftsråd ledes av et styre på 10 medlemmer, inkl. en representant for de private medlemmene. Rennesøys representant ble valgt for 2019 - 2021 og Stavanger har derfor 2 representanter i 2020-2021.Styret velges av årsmøtet. Friluftsrådets arbeid finansieres av medlemskontingent (kr 14,60 per innbygger i 2020), fylkes- og statstilskudd samt ved salg av tjenester. Medlemskommunene hadde pr. 1.1.2020 et samlet folketall på 286020, inkl. Sola som ny medlemskommune i 2020.