Om oss

Ryfylke Friluftsråd har 5 fast ansatte fordelt på 5,4 årsverk. Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan, bestående av 11 kommuner i Ryfylke og på Nord Jæren. Private bedrifter, interesse- organisasjoner og privatpersoner har anledning til støttemedlemskap. Friluftsrådets oppgave er å sikre, tilrettelegge og drive områder for friluftsliv av forskjellige slag til allmenn bruk. I tillegg skal Friluftsrådet arbeide for å skape større forståelse for friluftslivsområdenes betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftsliv. Ryfylke Friluftsråd ledes av et styre på 11 medlemmer. Styret velges av årsmøtet. Friluftsrådets arbeid finansieres av medlemskontingent (kr 13,78 per innbygger i 2018), fylkes- og statstilskudd samt ved salg av tjenester. Medlemskommunene hadde pr. 1.1.2018 et samlet folketall på 254 147.