Marin forsøpling - Rusken aksjoner

Ryfylke Friluftsråd har egen prosjektleder som arbeider med marin forsøpling og koordinering av innsamling av marint avfall.

Dette arbeidet innebærer rydding på sjøbunn, i strandsone, i bekker, elver og vassdrag. I tillegg innhenter vi båtvrak og villfyllinger, dvs. ulovlige avfallsplasser. Vi kaller arbeidet med marin forsøpling for «Rusken aksjoner»

Aktiviteten er jevnt høy, i 2021 samlet vi inn 200 tonn marint avfall.

Vi er avhengig av gode samarbeidspartnere i dette arbeidet. Vi samarbeider med våre medlemskommuner, avfallsselskapene, frivillige organisasjoner, skoler, bedrifter m.fl. I tillegg er samarbeid med dykkerklubber viktig for å kartlegge og rydde på havbunnen. Med hjelp av lokale dykkerklubber har vi fått innhentet store mengder forlatte teiner, ruser og garn (ghostfishing) og store mengder dekk som ligger på havbunnen.

Arbeidet med marin forsøpling finansieres i hovedsak av Miljødirektoratets tilskudd til tiltak mot marin forsøpling.

DU KAN OGSÅ BIDRA!

Hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å koordinere ryddeaksjoner kan du ta kontakt med prosjektleder Kersti Kesper i Ryfylke Friluftsråd.

E-post: Kersti.kesper@ryfri.no Telefon: 458 85 023

Organiserte ryddeaksjoner blir gjennomført som enkeltaksjoner, men også organisert gjennom i Strandryddeuka.

RYDDE er et kart tilpasset alle som vil rydde marint avfall. Her kan du finne en aksjon, opprette din egen aksjon, eller registrere et område som forsøplet.

Få alt du trenger til ryddeaksjoner på Ryddenorge.no