Perlene i Ryfylke

Det er eit stort område med hundrevis av viker, sund, holmer og skjer, og som alle har ei historie det ikkje er så lett å få auge på. Med utgangspunkt i dei mange områda som Ryfylke friluftsråd har lagt til rette for at folk flest kan nyte friluftslivet uten å sette for sterke fotavtrykk, presenterer vi ei brei framstilling av stader og folk vi har møtt.

Perlene i Ryfylke er til glede for både båtfolk og landkrabber.

I FJORDANE

Ingen kjente fjordane så godt som ryfylkingane. Dei kjente båtane, riggen, segla, vinden og straumen, alle stader dei segla forbi, kven som budde der og korleis det var med dei. Men lystseglarar var dei ikkje. Folk som sette seg i båten berre for moro skuld, for å sjå landet segle forbi utan at dei trong løfte ein finger, bortsett frå dei som rodde da. For å kjenne sola på kroppen og vinden i håret. For å koma til ein stad der dei kunne gå i land og kose seg med maten og kvarandre. Det kan ingen skulda dei for.

Vi trur gjerne at det berre var til nytte dei tok ut båten. Når dei skulle hente seg matfisk, reise på handel, eller levere varer - gjera frakting av gods til eit levebrød. At det er nytt dette at vi legg ut på sjøen utan grunn. Det er likevel ikkje urimeleg å tenkje at dei hadde glede av livet dei som har levd før oss og, og at ei av dei store gledene kunne vera å setta ut ein båt. Same om dei hadde eit ærend å bakse med samtidig.

Ein av dei første lystseglarane vi veit om var likevel ein utlending. Walter Edvard Archer heit han, ikkje å forveksle med den meir kjente båtkonstruktøren. Vår mann var ein engelskmann som kom til Sand i Ryfylke i 1883.

Den første båten bygd som lystbåt i Ryfylke var truleg båten som ligg i framgrunnen på dette bildet, «Viking», bygt av Ingebrigt Knutsen Eide på Tingvik i Eidssundet for Walter E. Archer i 1898. ­Havseglaren til Archer, «Edirene», i bakgrunnen saman med eit par jekter og eit større fartøy. «Viking» er bevart og er framleis i bruk som lystseglar. Foto: Alice Archer/Ryfylkemuseet.

ARCHER og «VIKING»

Han kom saman med kona si, Alice Lima Hay Archer, født Murray. Dei var 28 år gamle, hadde vore gift i fem år, og var på utkikk etter ei høveleg lakseelv. Leitinga hadde pågått noen år. Første gongen han var i Norge var truleg i 1879 eller 1880. Men på Sand fann dei det dei søkte, og i løpet av det neste året lukkast Archer med å sikre seg fiskerettane i Suldalslågen, og i fjorden like ut til Jelsa, i 40 år rekna frå 1884.

Det er eit eventyr av ei historie. Mannen var berre ungdomen, men hadde gjort det så godt som medlem av forsikringsselskapet Lloyds at han kunne trekke seg tilbake i ein alder da mange av oss knapt hadde kome i gang med arbeids- og familielivet, og han brukte resten av livet sitt på laksen. Han døydde på Sand i 1917.

Historia om Archer handlar mest om laksen og Lågen. Men av etterlatne foto ser vi at det eigentleg også handla nokså mye om lystseglas. Og fotografi kan som kjent fortelja meir enn tusen ord. Det er bilde av glade folk om bord i båtane, og fine båtar i vakre fjordar både nær og fjernt frå heimehavna på Sand. Og her kjem damene inn, i alle fall dama til Archer, Alice Lima Hay Archer. Det var ei dame som gjorde seg såpass bemerka på Sand at ho framleis lever i forteljartradisjonen.

Mellom mange andre gode eigenskapar var Alice Archer ein avansert amatørfotograf. Mellom bilda etter Alice Archer finn vi fleire foto av seglbåtane «Edirene» og «Viking». «Edirene» var ein havseglar, rigga som yawl, med to master, stormast med storsegl og forsegl framme, og ei lita mesanmast heilt akterut. Dette var ein båt som blei segla over frå England til sommarbruk på vestlandet. «Viking», derimot var ein vaskekte ­ryfylking, og ein av dei første båtane som blei bygt som lystbåt. Båten er dess meir i god stand og i bruk som lystbåt enda i dag.

Det er mange foto av «Viking» i albuma etter Alice Archer, og båten var i eiga til familien til heilt ut på slutten av 1980-talet. Dei siste tjue åra før det oppbevart under litt kummerlege forhold i eit provisorisk naust på Eide.