Ryfylke Friluftsråd logo

Om oss

Ryfylke Friluftsråd har 5 fast ansatte fordelt på 5 årsverk. Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan, bestående av 11 kommuner i Ryfylke og på Nord Jæren. Private bedrifter, interesse- organisasjoner og privatpersoner har anledning til støttemedlemskap.

Friluftsrådets oppgave er å sikre, tilrettelegge og drive områder for friluftsliv av forskjellige slag til allmenn bruk. I tillegg skal Friluftsrådet arbeide for å skape større forståelse for friluftslivsområdenes betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftsliv.

Ryfylke Friluftsråd ledes av et styre på 11 medlemmer. Styret velges av årsmøtet.

Friluftsrådets arbeid finansieres av en kommunal medlemskontingent (kr 13,46 per innbygger i 2017), fylkes- og statstilskudd samt ved salg av tjenester.

Medlemskommunene har pr.1.1.2017 et samlet folketall på 252 988.

Ved å klikke på kommunenavn får man en oversikt over de områdene Ryfylke Friluftsråd forvalter i den enkelte kommune.

Ryfylke Friluftsråd

Ryfylke Friluftsråd har 5 fast ansatte fordelt på 5 årsverk. Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan, bestående av 11 kommuner i Ryfylke og på Nord Jæren. Private bedrifter, interesse- organisasjoner og privatpersoner har anledning til støttemedlemskap.

Facebook ikonRyfylke Friluftsråd på Facebook
www.facebook.com/ryfri
MMSDel aktiviteter med mobilen
MMS til 940 18 400.
Designet av GhostGhost
Utviklet av OriginOrigin