Ryfylke Friluftsråd logo

Viktig befaring og møte med KMU i Stavanger

15.06.2016

Kommunalstyret for Miljø og Utbygging var invitert til en befaring på byøyene for å se nærmere på 2 av 22 kommunale kaier som er vurdert for salg. I tillegg var det behov for å orientere politikerne om den marine forsøplingen i strandsonen og på havbunnen i Stavanger.

Det ble 2 hektiske, men nyttige, timer på befaring i havnebassenget i Stavanger. Fokuset var på saken om eventuelt salg/avhending av 22 kommunale kaier og marin forsøpling. Med på befaringen var Kommunalstyret for Miljø og Utbygging, Hold Norge Rent og Forum for Natur og Friluftsliv. Stavanger kommune og Ryfylke Friluftsråd er positive til å finne en god løsning på 6 av kaiene som, enten ligger til eksisterende eller potensielt nye båtutfartsområder. Ryfylke Friluftsråd takker for deltakelsen og den store interessen for temaene på turen. Marin forsøpling er et internasjonalt, nasjonalt og lokalt problem. Det kreves stor innsats på alle nivå for å få samlet inn avfallet.

Ryfylke Friluftsråd

Ryfylke Friluftsråd har 5 fast ansatte fordelt på 5 årsverk. Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan, bestående av 11 kommuner i Ryfylke og på Nord Jæren. Private bedrifter, interesse- organisasjoner og privatpersoner har anledning til støttemedlemskap.

Facebook ikonRyfylke Friluftsråd på Facebook
www.facebook.com/ryfri
MMSDel aktiviteter med mobilen
MMS til 940 18 400.
Designet av GhostGhost
Utviklet av OriginOrigin