Ryfylke Friluftsråd logo

Kontakt oss

Ryfylke Friluftsråd er avhengig av tilbakemeldinger for å gi et best mulig tilbud knyttet til rekreasjon og aktivitet. I tillegg skal vi ta best mulig vare på de natur- og kulturverdiene som friluftslivsområdene representerer.

Hovednummer:   + 47 46817980

Ry-Fri:                + 47 99255500 (arbeidsbåt)

E-post:               firmapost@ryfri.no

Adresse:            Gamle Jåttåvågen 67, 4020 STAVANGER

ANSATTE

 
Daglig leder Hans Olav Sandvoll        975 17795 hos@ryfri.no
Oppsynsmann/bygg Helge Norås 952 86882 hn@ryfri.no
Oppsynsmann/mekaniker Ole Tom Tufte              971 29037 ott@ryfri.no
Oppsynsmann/naturforvalter Jørn Bikset                468 43100 jb@ryfri.no
Engasjement Anders Lindberg   472 77188  
       
       
  STYRET   
Kommune Styremedlem Varamedlem

Sandnes kommune

Oddny Helen Turøy (Styreleder)

Trond Niemi
Hjelmeland kommune

Kolbjørn Pedersen (nestleder)

Karoline Dybdahl
Randaberg kommune Alexander Rügert-Raustein Inger Grødem
Stavanger kommune Helge Gabrielsen Caroline Seim Midtlien
Finnøy kommune Berit Marie Hopland Oddvar Vignes
Suldal kommune Nina Østebø Albrigt Stokka
Forsand kommune Bjarte S. Dagestad Solveig Eiane Hall
Rennesøy kommune Åge Sola Marit Nedrebø Sola
Kvitsøy kommune Gro A. Steine Liv Nesse Amundsen
Sauda kommune Knut Atle Seim Morten Maldal
Strand kommune Erik R. Nyman-Apelseth Edvard Kr. Tungland
Representant priv. medlemmer Paul Tangen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook eller MMS/SMS kan brukes til å gi tilbakemeldinger direkte til hjemmesiden.

(se under)

Ryfylke Friluftsråd

Ryfylke Friluftsråd har 5 fast ansatte fordelt på 5 årsverk. Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan, bestående av 11 kommuner i Ryfylke og på Nord Jæren. Private bedrifter, interesse- organisasjoner og privatpersoner har anledning til støttemedlemskap.

Facebook ikonRyfylke Friluftsråd på Facebook
www.facebook.com/ryfri
MMSDel aktiviteter med mobilen
MMS til 940 18 400.
Designet av GhostGhost
Utviklet av OriginOrigin