Ryfylke Friluftsråd logo

Ryfylke Friluftsråd Info

Om oss

Ryfylke Friluftsråd har 5 fast ansatte fordelt på 5 årsverk. Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan, bestående av 11 kommuner i Ryfylke og på Nord Jæren. Private bedrifter, interesse- organisasjoner og privatpersoner har anledning til støttemedlemskap.

Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten ble først etablert I Oslofjorden i 1992 etter initiativ fra Miljøverndepartementet med det formål å få etablert en operativ tjeneste som skulle drive renovasjon og skjøtsel i de mest brukte friluftsområdene I hele fjorden, fra svenskegrensen i øst til Telemarkskysten. I dette samarbeidet deltar også kommunene og fylkeskommunene med økonomiske bidrag, I tillegg til de statlige midlene som danner grunnlaget for tjenesten.

Kontakt oss

Ryfylke Friluftsråd er avhengig av tilbakemeldinger for å gi et best mulig tilbud knyttet til rekreasjon og aktivitet. I tillegg skal vi ta best mulig vare på de natur- og kulturverdiene som friluftslivsområdene representerer.

Nyheter

Ryfylke Friluftsråd vil benytte nyhetssiden til å holde friluftslivsinteresserte oppdaterte på hva Friluftsrådet til en hver tid holder på med. Nye prosjekt, større vedlikeholdsoppgaver, viktige konferanser, arrangementer og mye mer vil legges ut på nyhetssiden. Så følg med!

Ryfylke Friluftsråd

Ryfylke Friluftsråd har 5 fast ansatte fordelt på 5 årsverk. Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan, bestående av 11 kommuner i Ryfylke og på Nord Jæren. Private bedrifter, interesse- organisasjoner og privatpersoner har anledning til støttemedlemskap.

Facebook ikonRyfylke Friluftsråd på Facebook
www.facebook.com/ryfri
MMSDel aktiviteter med mobilen
MMS til 940 18 400.
Designet av GhostGhost
Utviklet av OriginOrigin