Våre båter

Helårlig drift og tilrettelegging krever godt mannskap og utstyr

Selv om Ryfylkefjordene betegnes som innaskjærs, er det ingen tvil om at det kan være bølgehøyder som kan utfordre selv den beste båt. Ryfylke Friluftsråd har i dag disse tre båtene i drift.