Ryfylke Friluftsråd logo

Strand

Strand kommune er med sine drøye 11.000 innbyggere den største kommunen i Ryfylke målt i folketall. Kommunen grenser til Hjelmeland og Forsand og har gode kommunikasjoner til Stavanger med ferjer og hurtigbåt.

Strand kommune er med sine drøye 11.000 innbyggere den største kommunen i Ryfylke målt i folketall. Kommunen grenser til Hjelmeland og Forsand og har gode kommunikasjoner til Stavanger med ferjer og hurtigbåt. Det pågår et arbeid med å få etablert en fastlandsforbindelse mellom Strand og Stavanger, det såkalte Ryfastprosjektet, men realiseringen ligger mange år frem i tid.

Strand kommune er primært en industrikommune med stålverk (Scana Steel), steinindustri (Norstone), kraftselskap, børsnotert høyteknologiselskap (Comrod) og mekaniske verksted, for å nevne noe. Samtidig har kommunen nærhet til skog, fjell, sjø og innmark. Jordbruk er også en stor næring i Strand. Ut fra sin sentrale beliggenhet i Rogaland og nærhet til Preikestolen, må Strand i tillegg regnes som en vesentlig reiselivskommune. Dette kommer også til syne i deler av satsingen som er gjort på reiselivsfronten i kommunen de siste årene.

Geografisk består kommunen av et forholdsvis kupert terreng, men noen få store flate områder. Området varierer sterkt fra øyer og holmer i fjordene, via viker og rene kystlinjer og inn til fjellpreget landskap i nesten 800 meters høyde. Jørpelandsheiene og Holtaheia har rikelige turmuligheter med merkede løyper og mange gode fiskevann. Av populære fjellturer kan vi nevne Reinaknuten, Kjortåsen, Førlandsåsen eller Moslifjellet. Fra disse fjelltoppene har en i klarvær utsikt over store deler av Ryfylke og Rogaland.

Strand Kommune har sammen med Strand og Forsand turlag gitt ut et turkart. Kartet inneholder over 20 turer med beskrivelse på norsk, tysk og engelsk. Kartet selges i kulturadministrasjonen og turistinformasjonen, www.strand-turist.com.

Map region

Skyljavik/Tølgjevågen

Kildesortering Båtfester Infoskilt P-plass Turvei Toalett Tursti Fritidsfiske Badeplass Ombord- og ilandstigningbrygge

Skyljarvik/Tøgjevågen ligger ut mot Fognafjorden mellom Fogn og fastlandet, ca 3km nord for Tau.
Utsatt vindretning: Nord og nordøst

Map region

Reksnes

Båtfester Fritidsfiske

Reksnes ligger helt sør på Idsal ut mot Høgsfjorden.
Utsatt vindretning: Sør og sørvest

Map region

Foreholmen

Båtfester Fritidsfiske

Foreholmen ligger i Idsefjorden mellom Idsal og Jørpeland.
Utsatt vindretning: Nordvest

Map region

Lådervik

Kildesortering Grill Båtfester Infoskilt Toalett Fritidsfiske Ombord- og ilandstigningbrygge

Lådervik ligger nordøst på Idsal.
Utsatt vindretning: Nordøst, øst og sørøst

Map region

Jørpelandsholmen

HC-toalett Kildesortering Gjestebrygge Teltplass

Jørpelandsholmen ligger like vest for Jørpeland sentrum.
Utsatt vindretning: Nordvest og sørøst

Map region

Hinnaholmen

Båtfester

Hinnaholmen ligger i Idsefjorden mellom Idsal og Jørpeland.
Utsatt vindretning: Sør, sørøst og øst

Map region

Bjelkavig

Båtfester Badeplass

Bjelkavig ligger på østsiden av Idsal.
Utsatt vindretning: Sør og sørøst

Ryfylke Friluftsråd

Ryfylke Friluftsråd har 5 fast ansatte fordelt på 5 årsverk. Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan, bestående av 11 kommuner i Ryfylke og på Nord Jæren. Private bedrifter, interesse- organisasjoner og privatpersoner har anledning til støttemedlemskap.

Facebook ikonRyfylke Friluftsråd på Facebook
www.facebook.com/ryfri
MMSDel aktiviteter med mobilen
MMS til 940 18 400.
Designet av GhostGhost
Utviklet av OriginOrigin