Ryfylke Friluftsråd logo

Stavanger

Stavanger er en del av Låg-Jæren, et flatt landområde som hovedsakelig består av myr, sand og stein. Låg-Jæren strekker seg fra Ogna-elven i sør til Tungenes i nord. Den nordligste delen inkludert Stavanger kalles Nord-Jæren. Byen ligger i et kystlandskap hvor størsteparten av kommunens areal ligger under 50 m.o.h. Stavanger er liten rent geografisk, men svært tett befolket. Næringslivet og befolkningen er særdeles internasjonalt. Dette gir seg utslag i et variert og godt kulturliv og et restauranttilbudet som sies å være blant de beste i landet.

Selv om det fins fine friluftslivsområder innenfor kommunegrensene og ikke minst i byens "hemmelige" skjærgård, har både siddiser og innflyttere oppdaget at det virkelig spennende terrenget befinner seg utenfor kommunegrensene. Stavanger har også et utvalg gjestehavner i bl.a. Vågen og Børevigå som gjør byens friluftslivsområder, kulturliv og øvrige servicetilbud tilgjengelig for båtfolket på en god måte. En nyttig kilde for praktisk informasjon om friluftsliv i Stavanger er Erik Thorings bok "På tur i Stavangers natur". Den tar for seg 32 naturområder innenfor kommunegrensene som er tilrettelagt for ferdsel, og beskriver dessuten de (kultur)- historiske årsakene til at Stavangers natur ser ut som den gjør i dag. Landskapet har et karakteristisk utseende med knauser og hauger omgitt av bebyggelse og landbruk. Byen er nært knyttet til sjø og vann, med fem innlandsvann og tre fjorder (Hafrsfjord, Byfjorden og Gandsfjorden). Det mange ikke vet, bortsett fra fuglekikkerne kanskje, er at Stavanger er landets mest fuglerike by. Innenfor kommunegrensene er det registrert over 230 ulike fuglearter, hvorav rundt 100 hekker eller har hekket.

Byen har som sagt et aktivt og variert kulturliv og har satset tungt på utvikling av festivaler som etterhvert har fått både nasjonal og internasjonal anerkjennelse. Festivaltilbudet er linket opp under "aktiviteter".

Map region

Langøy

Kildesortering Grill Gjestebrygge Båtfester Toalett med dusj Infoskilt Rasteplass Turvei Gapahuk Utsiktspunkt Fritidsfiske Drikkevann WC WC for HC HC Ombord- og ilandstigningsbr Båndtvang for hunder Teltplass

Langøy ligger på sørsiden av Åmøyfjorden, like utenfor Stavanger sentrum øst for Hundvåg.
Utsatt vindretning: Nordøst, øst, sørøst og sør
Dyr på beite hele året, husk båndtvang

Map region

Lindøy

HC-toalett Kildesortering Grill Gjestebrygge Båtfester Infoskilt Naturlekeplass Rasteplass Turvei Gapahuk Toalett Utsiktspunkt Fritidsfiske Gangbru Gjerdeklyver Drikkevann Badeplass HC Ombord- og ilandstigningsbr Turvei for HC Båndtvang for hunder Teltplass

Lindøy ligger ca 1 km nordøst for Stavanger sentrum, mellom Vassøy og Hellesøy.
Utsatt vindretning: Øst, sørøst, sør og sørvest
Dyr på beite hele året, husk båndtvang

Map region

Marøy

Båtfester Infoskilt Steinbrygge Tursti Utsiktspunkt Båndtvang for hunder Teltplass

Marøy ligger i innløpet til Gandsfjorden, like øst for Stavanger sentrum.
Utsatt vindretning: Nordvest, nord og nordøst
Dyr på beite hele året, husk båndtvang

Map region

Midtholmen, Kuppholmen, Rundholmen

Tre holmer som ligger rett sør for Ormøy nær Stavanger sentrum
Midtholmen driftes av Sjøspeiderene.

Ryfylke Friluftsråd

Ryfylke Friluftsråd har 6 fast ansatte fordelt på 5,4 årsverk. Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan, bestående av 11 kommuner i Ryfylke og på Nord Jæren. Private bedrifter, interesse- organisasjoner og privatpersoner har anledning til støttemedlemskap.

Facebook ikonRyfylke Friluftsråd på Facebook
www.facebook.com/ryfri
MMSDel aktiviteter med mobilen
MMS til 940 18 400.
Designet av GhostGhost
Utviklet av OriginOrigin