Ryfylke Friluftsråd logo

Hjelmeland

Hjelmeland er den nest største kommunen i Rogaland etter Suldal. Den grenser mot Suldal i nord, mot Bykle i øst, mot Forsand i sør og Strand, og mot Finnøy i vest.

Hjelmeland er den nest største kommunen i Rogaland etter Suldal. Den grenser mot Suldal i nord, mot Bykle i øst, mot Forsand i sør og Strand, og mot Finnøy i vest. Kommunen utgjør en åttendedel av arealet til hele fylket. Landskapet er variert og velegnet for jakt, fiske og annet friluftsliv. Innbyggerne ligger høyt oppe på statistikken til Den norske turistforening når det gjelder antall medlemmer sammenliknet med folketallet.

Hjelmeland har spennende natur både i fjellet og langs kysten. Kommunen har en av de lengste kystlinjene i fylket. Reisende er avhengig av ferje/båt samme hvilken retning ferden går. Reiseliv og turisme er det fjerde beinet å stå på innen hjelmelandsk næringsliv etter havbruk, landbruk og stein/skifer.

Kommunen har i dag over 1000 private hytter, nærmere 1000 senger i utleiehytter og flere mindre reiselivsanlegg med høy aktivitet. Bygder og tettsteder i Hjelmeland kommune er Randøy, Fister, Årdal, Nessa, Jøsenfjorden, Skiftun, Ombo, Helgøy og Hjelmeland.

To store landskapsvernområder dekker til sammen en femtedel av kommunen: Vormedalsheia med tilhørende frodig kulturlandskap og Lusaheia, som er mer naken Ryfylkehei med strødde kampesteiner. En del av turgledene i Hjelmeland er presentert på egne kart: Turgleder i Hjelmeland, Ombo-brosjyren og Jøsneset-brosjyren. Disse kan du få på turistkontoret, se www.ryfylke.com. Turkart kan også lastes ned fra www.hjelmeland.kommune.no eller hentes på biblioteket på Hjelmeland.

Map region

Søre Børøyholmen

Kildesortering Grill Gjestebrygge Båtfester Infoskilt Gapahuk Toalett Tursti Utsiktspunkt Fritidsfiske Badeplass Båndtvang for hunder Teltplass

Søre Børøyholmen - Børøyholmane ligger på sørsiden av Randøy i Fisterfjorden.
Utsatt vindretning: Nordvest, vest og sørvest
Dyr på beite hele året, husk båndtvang

Map region

Lyngsheia

HC-toalett P-plass Toalett

Lyngsheia - fjellområde mellom Årdal og Lysefjorden.
Mest brukt til skiutfart.

Map region

Fundingsland

Infoskilt P-plass Toalett

Funningsland - fjellområde ca 7 km øst-nordøst for Tøtlandsvik i Jøsenfjorden.
Utgangspunkt for ski- og fotturer.

Map region

Sande badeplass

Båtfester P-plass Turvei Gangbru Badeplass

Sande badeplass ligger like ved ferjekaien i Hjelmelandsvågen.

Ryfylke Friluftsråd

Ryfylke Friluftsråd har 5 fast ansatte fordelt på 5 årsverk. Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan, bestående av 11 kommuner i Ryfylke og på Nord Jæren. Private bedrifter, interesse- organisasjoner og privatpersoner har anledning til støttemedlemskap.

Facebook ikonRyfylke Friluftsråd på Facebook
www.facebook.com/ryfri
MMSDel aktiviteter med mobilen
MMS til 940 18 400.
Designet av GhostGhost
Utviklet av OriginOrigin