Ryfylke Friluftsråd logo

Forsand

Forsand er med rundt 1100 innbyggere en av de minste kommunene i Rogaland målt i folketall, men arealmessig er bare Suldal og Hjelmeland større. Forsand-bygda befinner seg i krysset mellom to større fjorder: Lysefjorden, som går 42 km østover, og Høgsfjorden som går sørover rundt halve denne lengden.

Forsand er med rundt 1100 innbyggere en av de minste kommunene i Rogaland målt i folketall, men arealmessig er bare Suldal og Hjelmeland større. Forsand-bygda befinner seg i krysset mellom to større fjorder: Lysefjorden, som går 42 km østover, og Høgsfjorden som går sørover rundt halve denne lengden.

Fra gammelt av da fjordene var ferdselsveiene, var Forsand et naturlig treffpunkt. På Fossanmoen har det vært gjennomført store arkeologiske utgravinger. I løpet av en 10-årsperiode fant arkeologene en rekke spor etter tidligere bosetninger, fra bronsealder (1800 f. Kr.), jernalder og frem til folkevandringstid (slutt rundt 600 e.Kr.). Basert på funnene er fortidslandsbyen Landa gjenreist. Landa-utgravningene førte til at den tidlige norgeshistorien måtte skrives om. Også på et annet vitenskapelig felt har Forsand spilt en viktig rolle: Da geologen Jens Esmark fikk se Vassryggen ved Haukalivatnet i 1823, forsto han at isbreene hadde vært hovedaktører i utformingen av landet.

I likhet med Gjesdal er Forsand en inngang til Frafjordheiene, det foreslåtte nasjonalparkområdet mellom Høgsfjorden, Hunnedalen og Lysefjorden. Frafjordheiene har begrenset med skjemmende menneskelige inngrep og regnes som fylkets mest verneverdige fjell- og heiområde. Viktigst i så måte er Røssdalen og Fidjadalen, to vidt forskjellige dalfører med tanke på villmark og kulturminner. Det sies at hadde Frafjordheiene ligget nærmere Oslo ville området - i hvert fall deler av det - vært vernet for årtier siden.

I Frafjordheiene fins flere overnattingsmuligheter på Stavanger Turistforenings hytter på Flørli, Langavatn, Blåfjell, Sandvatn, Børsteinen, Ådneram og i Lysebotn.

Map region

Dørvika

HC-toalett Kildesortering Grill P-plass Turvei Badeplass Teltplass

Dørvika ligger på sørsiden av Lysefjorden, ca. 6 km nordøst for Forsand sentrum.

Map region

Skrøylå

HC-toalett Kildesortering P-plass Rasteplass Båndtvang for hunder

Skrøylå ligger sørøst for Lysefjorden ved Fossmork, mellom Eiane og Endrane.
Fint utgangspunkt for både ski- og fotturer.

Map region

Røssdalen

HC-toalett Kildesortering Infoskilt P-plass Rasteplass Båndtvang for hunder

Røssdalen ligger øst for Øvre Espedals vatn.
Flott utgangspunkt for fotturer.

Map region

Flørli

Dykking Padling Fottur Badeliv Fiske Båtliv Kildesortering Gjestebrygge Rasteplass Kiosk Turvei Roing Flytebrygge Severdigheter Teltplass

Flørli ligger på sørsiden av Lysefjorden, ca 13 nm fra Forsand sentrum.

Ryfylke Friluftsråd

Ryfylke Friluftsråd har 5 fast ansatte fordelt på 5 årsverk. Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan, bestående av 11 kommuner i Ryfylke og på Nord Jæren. Private bedrifter, interesse- organisasjoner og privatpersoner har anledning til støttemedlemskap.

Facebook ikonRyfylke Friluftsråd på Facebook
www.facebook.com/ryfri
MMSDel aktiviteter med mobilen
MMS til 940 18 400.
Designet av GhostGhost
Utviklet av OriginOrigin