Ryfylke Friluftsråd logo

Finnøy

Finnøy er en øykommune i hjertet av Rogaland, midt i Ryfylkeleia. Den grenser til Hjelmeland, Tysvær, Suldal, Strand, Rennesøy, og Bokn. På 16 av øyene bor det folk, til sammen drøye 2800.

Finnøy er en øykommune i hjertet av Rogaland, midt i Ryfylkeleia. Den grenser til Hjelmeland, Tysvær, Suldal, Strand, Rennesøy, og Bokn. På 16 av øyene bor det folk, til sammen drøye 2800. Om sommeren fordobler dette tallet seg på grunn av hytte- og båtturistene. Kommunen fikk fastlandsforbindelse via tunnel til Rennesøy høsten 2009.

Grøderik jord, mildt klima, lune havner, godt fiske og et rikt dyre- og planteliv har gjort disse øyene til en attraktiv plass å leve. Oldfunn som helleristninger, bygdeborger og gravrøyser bekrefter at folk har levd her siden eldgammel tid.

Det meste av kommunen, bortsett fra områder på Ombo, blir brukt til jordbruksformål, og lite av landskapet er upåvirket av mennesker. Likevel har Finnøy et forholdsvis rikt fugleliv, og mange holmer og skjær er vernet som fuglereservater. Et par våtmarksområder med næringsrike vann er også vernet. Det finnes rådyr på de fleste av øyene og mange steder også hjort. Hovednæringene i Finnøy er jordbruk, havbruk og turisme, og kommunen er særlig kjent for sin tomatproduksjon. Kommunen er tilrettelagt for sykkelturisme.

Siden Finnøy er en skjærgård og ikke et sammenhengende areal, har vi valgt å presentere kommunen noe annerledes enn de andre.

NB: Finnøy praktiserer båndtvang hele året og forbud mot hund i barnehager og skolegårder samt på kirkegårder.

Map region

Nord-Talgje

Båtfester Infoskilt P-plass Turvei Tursti Utsiktspunkt Fritidsfiske Gangbru Gjerdeklyver Severdigheter Båndtvang for hunder

Nord-Talgje Ligger iBoknafjorden og er ei av øyene som tilhører Sjernarøyene. Mange fine områder for båtutfart, og et flott turområde med flere kulturminner. Ca 750 mål er sikret som naturvern- og friluftslivsområde.
Dyr på beite, husk båndtvang

Map region

Eidsholmen

Båtfester Fritidsfiske

Eidsholmen ligger like uten for sørvestspissen av Ombo.
Utsatt vindretning: Sør

Map region

Kvitevik

HC-toalett Kildesortering P-plass Turvei Toalett Fritidsfiske Badeplass

Kvitevik ligger sørvest på Finnøy. Flott badeplass med noen fortøyningsmuligheter på vestsiden av vika.
Utsatt vindretning: Sørvest, sør og sørøst

Map region

Rossøy

HC-toalett Kildesortering Grill Gjestebrygge Infoskilt Rasteplass Tursti Fritidsfiske Severdigheter Badeplass Båndtvang for hunder Teltplass

Rossøy ligger på sørspissen av Fogn. Det er bare et smalt sund som skiller Rossøy fra Fogn, Rossøysundet. Mye brukt båtutfartsområde.
Utsatt vindretning: Øst og vest
Dyr på beite hele året, husk båndtvang

Map region

Sauøy

Kildesortering Båtfester Toalett Utsiktspunkt Fritidsfiske Badeplass Ombord- og ilandstigningbrygge Båndtvang for hunder Teltplass

Sauøy er en del av Fisterøyene og ligger Halsnøya, Bokn og Byre med Finnøyfjorden i vest og Fisterfjorden i øst.
Utsatt vindretning: Øst, sørøst og sør
Dyr på beite hele året, husk båndtvang

Map region

Teigen

HC-toalett Kildesortering Infoskilt P-plass Rasteplass Turvei Tursti Utsiktspunkt Gjerdeklyver Båndtvang for hunder

Teigen ligger på Finnøy, nord for Reilstad. Et flott turområde.

Map region

Nodholmen

Grill Båtfester Rasteplass Toalett Fritidsfiske Ombord- og ilandstigningbrygge

Nodholmen ligger på østsiden av Nord-Talgje, like sør for nye bruforbindelse mellom Nord-Talgje og Tjul.
Utsatt vindretning: Sør, sørøst, øst og nordøst.

Map region

Svinholmen

Båtfester

Svinholmen ligger på østsiden av Nord-Talgje.
Utsatt vindretning: Nord og sør

Map region

Talgjeholmane

Båtfester Båndtvang for hunder Teltplass

Talgjeholmane ligger nordvest for Nord-Talgje. Mange lune og fine viker med flott kystlynghei.
Utsatt vindretning: Nordøst og sørøst
Dyr på beite, husk båndtvang

Ryfylke Friluftsråd

Ryfylke Friluftsråd har 5 fast ansatte fordelt på 5 årsverk. Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan, bestående av 11 kommuner i Ryfylke og på Nord Jæren. Private bedrifter, interesse- organisasjoner og privatpersoner har anledning til støttemedlemskap.

Facebook ikonRyfylke Friluftsråd på Facebook
www.facebook.com/ryfri
MMSDel aktiviteter med mobilen
MMS til 940 18 400.
Designet av GhostGhost
Utviklet av OriginOrigin