Ryfylke Friluftsråd logo

Friluftsområder

Ryfylke Friluftsråd har 6 fast ansatte fordelt på 5,4 årsverk. Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan, bestående av 11 kommuner i Ryfylke og på Nord Jæren. Private bedrifter, interesse- organisasjoner og privatpersoner har anledning til støttemedlemskap.

Friluftsrådets oppgave er å sikre, tilrettelegge og drive områder for friluftsliv av forskjellige slag til allmenn bruk. I tillegg skal Friluftsrådet arbeide for å skape større forståelse for friluftslivsområdenes betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftsliv.

Map region

Stavanger

Stavanger er en del av Låg-Jæren, et flatt landområde som hovedsakelig består av myr, sand og stein. Låg-Jæren strekker seg fra Ogna-elven i sør til Tungenes i nord. Den nordligste delen inkludert Stavanger kalles Nord-Jæren. Byen ligger i et kystlandskap hvor størsteparten av kommunens areal ligger under 50 m.o.h. Stavanger er liten rent geografisk, men svært tett befolket. Næringslivet og befolkningen er særdeles internasjonalt. Dette gir seg utslag i et variert og godt kulturliv og et restauranttilbudet som sies å være blant de beste i landet.

Map region

Sandnes

Få av medlemskommunene i Ryfylke Friluftsråd har en like lang kyst og like fine skogs- og heiområder i umiddelbar nærhet til der folk bor, som Sandnes. Kommunen har en folketetthet på rundt 170 pr. kvadratkilometer, i sterk kontrast til Stavanger som har nær 2000 innbyggere pr. kvadratkilometer. Sandnes er både en del av Jæren i øst og fjellene i vest med Bynuten som høyeste punkt nær 700 m.o.h.

Map region

Suldal

Suldal er den lengste dalen i Ryfylke og den største kommunen i Rogaland, og har god plass til dyr og folk. Dalen og elven betraktes av mange som fylkets vakreste.

Map region

Rennesøy

Rennesøy kommune er en del av det unike øyriket i Ryfylke og ligger midt i Rogaland, i grensefeltet mellom Nordsjøen og det fjordrike indre Ryfylke. Denne plasseringen gir stor spennvidde og variasjon i natur og landskap.

Map region

Hjelmeland

Hjelmeland er den nest største kommunen i Rogaland etter Suldal. Den grenser mot Suldal i nord, mot Bykle i øst, mot Forsand i sør og Strand, og mot Finnøy i vest.

Map region

Sauda

Sauda grenser mot Hordaland i nord og er Rogalands nordligste kommune. Alpebyen innerst i Ryfylke har et typisk innlandsklima i motsetning til kystklimaet som er vanlig i resten av fylket.

Map region

Forsand

Forsand er med rundt 1100 innbyggere en av de minste kommunene i Rogaland målt i folketall, men arealmessig er bare Suldal og Hjelmeland større. Forsand-bygda befinner seg i krysset mellom to større fjorder: Lysefjorden, som går 42 km østover, og Høgsfjorden som går sørover rundt halve denne lengden.

Map region

Strand

Strand kommune er med sine drøye 11.000 innbyggere den største kommunen i Ryfylke målt i folketall. Kommunen grenser til Hjelmeland og Forsand og har gode kommunikasjoner til Stavanger med ferjer og hurtigbåt.

Map region

Finnøy

Finnøy er en øykommune i hjertet av Rogaland, midt i Ryfylkeleia. Den grenser til Hjelmeland, Tysvær, Suldal, Strand, Rennesøy, og Bokn. På 16 av øyene bor det folk, til sammen drøye 2800.

Map region

Kvitsøy

Kvitsøy kommune ligger ytterst i Boknafjorden mellom Randaberg og Karmøy- som et "veikryss" i havet. Fra gammelt av var dette hummerhovedstaden på sørvestlandet. Moderne klekkerier og maritim innovasjon skal sørge for å gjenvinne denne posisjonen. Ferjeturen fra Mekjarvik tar 30 minutter, fra Skudeneshavn 40 minutter.

Map region

Randaberg

Randaberg kommune ligger som Jærens nordre spiss, med Stavanger som nærmeste større nabo i sørøst. Kommunen grenser videre mot Sola kommune i sørvest (i sjø), Rennesøy kommune i nordøst og Kvitsøy kommune i nordvest.

Ryfylke Friluftsråd

Ryfylke Friluftsråd har 5 fast ansatte fordelt på 5 årsverk. Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan, bestående av 11 kommuner i Ryfylke og på Nord Jæren. Private bedrifter, interesse- organisasjoner og privatpersoner har anledning til støttemedlemskap.

Facebook ikonRyfylke Friluftsråd på Facebook
www.facebook.com/ryfri
MMSDel aktiviteter med mobilen
MMS til 940 18 400.
Designet av GhostGhost
Utviklet av OriginOrigin